Rudolf Kukura    


    Správca serverov: Spiš   Gemer   Liptov   Horehronie   Slovenský raj   Vysoké Tatry   Nízke Tatry   Západné Tatry   Belianske Tatry   Veľká Fatra   Chočské vrchy   Pieniny   Spišský hrad   Chrám sv.Jakuba
    Server administrator of the following servers: Spiš   Gemer   Liptov   Horehronie   Slovak Paradise   High Tatras   Low Tatras   Západné Tatry   Belianske Tatras   Veľká Fatra   Chočské vrchy   Pieniny   Spiš Castle   St. James’s Church

Moja vízia:
    Vybudovať sieť internetových serverov poskytujúcich informácie o vybraných regiónoch, historických pamiatkach a turistických zaujímavostiach s cieľom ich propagácie a zvýšenia návštevnosti.
    My vision: To build a network of internet servers, which will provide information about selected regions, historical monuments and tourist attractions, aiming to improve their promotion and increase the attendance.Kontaktné údaje:
    Adresa: Ing. Rudolf Kukura, Staničná 760/12, 053 11 Smižany
    Mobil: 0910/997074
    E-mail:
    WWW: www.dela.sk/kukura/